Autor Admin

Manželstvo je vtedy dokonalé, keď žena sa smeje vždy znova starým vtipom svojho muža a…

„Tajomstvo šťastného manželstva zostáva tajomstvom.“ Henny Youngman fotograf Košice

„Kvety nemôžu kvitnúť bez slnečného tepla. Ľudia sa nemôžu stať ľuďmi bez tepla lásky.“

„Otočte tvoju tvár k Slnku a nikdy neuvidíte tiene.“ Helen Keller  

Veľmi rád chodím fotiť veselky do tejto stodoly, má svoje videcke čaro.