Autor Admin

„Dôvera je odvaha a vernosť je sila.“ autor: Marie von Ebner-Eschenbach fotograf Trebišov

„Tajomstvo šťastného manželstva zostáva tajomstvom.“ Henny Youngman fotograf Košice

„Kvety nemôžu kvitnúť bez slnečného tepla. Ľudia sa nemôžu stať ľuďmi bez tepla lásky.“

„Otočte tvoju tvár k Slnku a nikdy neuvidíte tiene.“ Helen Keller