Mesiac: november 2019

„Zlato daruje márnomyseľnosť a drsnú pýchu. Priateľstvo a láska daruje kvety.“ Franz Grillparzer

„Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.“ Ján Pavol II

„Lásku bez kríža nenájdeš a kríž bez lásky neunesieš.“Ján Pavol II