Mesiac: máj 2017

„Otvorte vaše zasvätené srdce láske! Dávajte sa, veľkoryso sa darujte človeku našich čias! Ste povolaní,…